Om Trico

Trico AB är ett fristående personalägt konsultbolag som erbjuder erfarna IT-konsulter inom projektledning, systemarkitektur, systemutveckling och test.

Vår affärsidé är att enbart erbjuda konsulter med bred och hög kompetens i kombination med lång branscherfarenhet. Viktigt för oss är förmågan att överföra vår kunskap till våra kunder.