Tjänster

Vår affärsidé är att enbart erbjuda IT-konsulter inom programvaruutveckling med bred och hög kompetens i kombination med lång branscherfarenhet

Det är sällan vi själva bemannar hela projekt. Oftare arbetar våra konsulter i ledande roller såsom mentorer inom test och systemutveckling eller som kompetensförstärkning med uppgift att föra över kunskap till andra

Just kunskapsöverföring är en viktig del i vårt arbete. Genom att aktivt och kontinuerligt dela med oss hjälper vi andra att också göra ett bra jobb och i slutändan vinner helheten och långsiktigheten på detta.

Eftersom vi tror på korsbefruktning och bredd arbetar vi i olika branscher: resor och transport, bank och finans, telekom och kemi.